top of page

Executive Hunt on strateginen kumppani

Executive Hunt Oy:n headhunting -toiminnan erikoisosaaminen liittyy hallitusten jäsenten, toimivan ylimmän johdon, operatiivisen keskijohdon ja vaativien asiantuntijoiden etsimiseen ja löytämiseen. Tuomme headhunting -prosessiin aivan uutta arkkitehtuuria ja edistyksellistä toimintatapaa, joka johtaa asiakkaan kannalta sovittuun ja tavoiteltuun lopputulokseen. 

Paneudumme erityisesti prosessin niihin juurisyihin, jotka yleisesti alalla eivät toimi, johtavat epävarmuuteen lopputuloksesta ja huonoimmillaan vääriin henkilövalintoihin. Uusi ja innovatiivinen MORE THAN HEADHUNTING -konsepti on toimiva ratkaisu näihin ongelmiin.

PALVELUT

Headhunting-palvelut

Let's Talk.

Etsitkö korkeatasoista, strategista headhunting -kumppania? Me autamme!

 

Ota yhteyttä, soita tai lähetä viesti.

More Than Headhunting

Executive Hunt Oy:n MORE THAN HEADHUNTING -konsepti paneutuu selkeästi tarkemmin, analyyttisemmin ja syvemmin juuri niihin prosessin olennaisiin tekijöihin, jotka ratkaisevat onnistumisen, asiakastarpeen täyttymisen ja asiakkaan asettaman uusien henkilöiden osaamistavoitteen saavuttamisen.


MORE THAN HEADHUNTING -konsepti muodostuu 4:stä eri tekijästä, jotka liittyvät selkeästi toisiinsa ja muodostavat onnistumisen kannalta ratkaisevan yhtenäisen kokonaisuuden. Keskiössä ovat asiakkaan strategia, liiketoiminnan tavoitteet sekä niistä johdettuna uuden osaajan kyvykkyys tässä hetkessä ja potentiaali kehittyä muuttuvissa tilanteissa ja tarpeissa. Konseptin seuraava kokonaisuus muodostuu Executive Hunt Oy:n taidosta avata markkinaa ja löytää sieltä tavoitteen kannalta haluttu kriittinen osaajamassa.

bottom of page