top of page

Keskijohdon

headhunting

Keskijohdon tehtävät ovat yrityksen liiketoiminnan arjen johtamisen kannalta kriittisiä toimintoja. Jos keskijohto ei syystä tai toisesta saa vietyä ylimmän johdon viestiä arjen operatiiviseen toimintaan, niin strategian toteutuminen pysähtyy yllättävän nopeasti. Keskijohdon headhunting -prosessin toteuttaminen edellyttää arjen johtamisen omakohtaista kokemusta ja näin kykyä ymmärtää sen vaatimukset ja haasteet.

 

Executive Hunt Oy:n headhuntereilla on omakohtaista kokemusta sekä keskijohdon esimiehen roolista että middle-management -tehtävien suorittamisesta, ja näin asettuminen tehtävien haasteisiin, vaatimuksiin ja yksilöllisin tilanteisiin on mahdollista. Pystymme kokemuksemme kautta omaksumaan keskijohdon tehtävien vaatimukset ja realiteetit hyvin laajasti. Headhunting -prosessin onnistuminen edellyttää systemaattista, laajaa ja monipuolista headhunting -toiminnan keinovalikoimaa, jossa keskijohdon headhunting -prosessin jokainen eri vaihe on sovellettu asiakkaan yksilölliseen tilanteeseen. Tässä More Than Headhunting-konsepti toimii keskeisenä toimintatapana.

bottom of page