top of page

YMPÄRISTÖ, YHTEISKUNTA JA

HYVÄ HALLINTOTAPA

Let's Talk.

Etsitkö korkeatasoista, strategista headhunting -kumppania? Me autamme!

 

Ota yhteyttä, soita tai lähetä viesti.

Miksi vastuullisuus on meille tärkeää?

Me uskomme, että ympäristön, yhteiskunnan ja hallinnon (ESG) huomioiminen kaikissa toimissamme ei ole vain oikein, vaan se auttaa myös meitä luomaan korkeampaa lisäarvoa asiakkaillemme, sidosryhmillemme sekä meille Executive Huntin henkilöstölle.

Executive Hunt Oy, kuten jokainen yritys, on kiinteästi sidoksissa ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon (ESG). Rakennamme kestäviä, tasa-arvoisia, terveitä ja monimuotoisia yhteisöjä yhdistämällä vahvaa ympäristö-, sosiaali- ja hallintokykyä. Sitoumus kertoo liiketoimintamme kaikista osa-alueista, mukaan lukien kuinka suunnittelemme ja rakennamme toimeksiantoja, toimimme asiakkaidemme kanssa ja teemme yhteistyötä sidosryhmien kanssa.

[E] Ympäristö

Pyrimme sisällyttämään ympäristön huomioon ottamisen kaikkeen, mitä teemme. Uskomme, että yhtiönä ja yksilöinä pystymme varmistamaan ympäristöystävällisen ja kestävän kehityksen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä sekä minimoida haitalliset ympäristövaikutukset.


Ympäristöön sekä sen kuormittamiseen voimme vaikuttaa esimerkiksi liikkumisen sekä digitaalisien työkalujen avulla. Olemme sitoutuneet vähentämään energia- ja hiilivaikutuksiamme, sillä
uskomme ilmastonmuutoksen olevan yksi suurimmista riskeistä maailmallemme.

[S] Yhteiskuntavastuu

Yhteiskuntavastuu on merkittävän olennainen osa toimintaamme. Varmistamme, että pidämme huolta omista ihmisistämme tekemällä yrityksestämme turvallisen ja palkitsevan työpaikan. Johdon rekrytoinnin ammattilaisina koemme erityistä vastuuta asiakkaidemme sekä sidosryhmien yhteiskunnallisista vaikutuksista jotka liittyvät henkilöstöön.

 

Meillä on myös pitkä historia merkityksellisen ja usein muutosta edistävän tuen tarjoamisesta yhteisöille, joissa toimimme.

[G] Hyvä hallintotapa

Pidämme hallintokäytäntöjä välttämättöminä arvon luomiseksi asiakkaillemme, muille sidosryhmille sekä osakkeenomistajille. Tähän sisältyy järkevä lähestymistapa yrityksen hallintoon, jonka tavoitteena on noudattaa kaikkia soveltuvia lakeja, sääntöjä, määräyksiä ja käytäntöjä sekä noudattaa yrityksen arvoja ja liiketoimintaperiaatteita.

ESG Visiomme

Executive Hunt Oy on sitoutunut hyvän (E) ympäristön, (S) yhteiskunta
ja (G) hyvän hallintotavan mukaiseen toimintaan.

Visiomme ESG:n toteutumisesta liiketoiminnassamme on;

- Vastuullinen headhunting

- Vastuullisuuden mittaaminen niin omassa toiminnassa kuin asiakastoimeksiannoissa

- Raportoitava ESG:n toteutuminen yksittäisen toimeksiannon tasolla

Ihminen
keskiössä

Törmäämme ESG:n ympärillä olevassa keskustelussa useasti esimerkiksi ympäristöön liittyviin päästöihin. Johdon rekrytoinnin ammattilaisina olemme sitä mieltä, että kaikki lähtee ihmisistä. Emme Executive Huntilla näe ESG:tä vain “statement” muotoisena muodollisuutena vaan liikeideaamme tukevana kehyksenä. Toimeksiannoissamme on aina ympäristö, yhteiskuntavastuu sekä hallintotavat erittäin suuressa roolissa jotta pystymme toimimaan asiakkaidemme kanssa laadukkaasti ja rehellisesti.

Olemme käynnistäneet Executive Huntilla erityisen hankkeen, jossa keskitymme ESG:n näkökulmasta asiakkuuksiimme tuotettavaan hyötyyn sekä kehittämään työkaluja tavoitteiden asetantaan ja seurantaan. Hankkeessa keskitymme ESG Visiomme mukaisiin tavoitteisiin. Tuloksista ja työkaluista tulemme kertomaan lisää Kesällä 2023.

bottom of page