top of page

Ylimmän johdon

headhunting

Ylimmän johdon toimintaan liittyy strategian suunnittelu ja sen läpivienti. Johtamisen kokonaisuudenhallinta, jossa substanssi ja henkilöjohtaminen korostuvat, ovat tuloksellisuuden keskiössä.

 

Muuttuvassa markkinakentässä muutoksen ja kehittämisen johtaminen ovat elintärkeitä osaamisalueita. Ylimmän johdon headhunting -toiminnot edellyttävät monia eri tekijöitä. Executive Hunt Oy:n headhuntereilla on omakohtaista kokemusta toimimisesta ylimmän johdon tehtävissä ja näin asettuminen asiakkaan liiketoiminnan ja strategian yksilölliseen tilanteeseen on meille luontevaa.

 

Pystymme kokemuksemme kautta omaksumaan tehtävien vaatimukset ja realiteetit erittäin laajasti. Headhunting -prosessin onnistuminen edellyttää systemaattista, laajaa ja monipuolista headhunting -toiminnan keinovalikoimaa, jossa ylimmän johdon headhunting-prosessin jokainen eri vaihe on sovellettu asiakkaan yksilölliseen tilanteeseen. Executive Hunt Oy:n headhunterit ovat johtaneet ja toteuttaneet onnistuneesti yhteensä yli 9.000 erilaista headhunting -toimeksiantoa. Tässä More Than Headhunting-konsepti toimii keskeisenä toimintamallina.

bottom of page