top of page

Vaativien asiantuntijatehtävien

headhunting

Korkeatasoisten asiantuntijoiden vaativat tehtävät ovat yrityksen liiketoiminnan arjen ja tuloksentekemisen eturintamassa, ja esimerkiksi asiakastyytyväisyyden ja asiakasuskollisuuden kannalta kriittisiä toimintoja. Asiantuntija saa ja joutuu toteuttamaan omaa korkeatasoista osaamistaan tänä päivänä hyvin monipuolisesti oman erityisen substanssin, asiakaspalvelun ja myyntitoimintojen kautta ja vieläpä kaikkia näitä samaan aikaan. Korkeatasoisten asiantuntijoiden headhunting -toiminnot edellyttävät arjen eturintaman omakohtaista kokemusta ja näin kykyä ymmärtää sen erittäin monipuoliset ja samanaikaiset vaatimukset ja haasteet.

 

Executive Hunt Oy:n headhuntereilla on omakohtaista kokemusta asiantuntijoiden ja asiantuntijaorganisaatioiden johtamisesta ja näin asettuminen monipuolisten tehtävien haasteisiin, vaatimuksiin ja yksilöllisin tilanteisiin on mahdollista. Headhunting -prosessin onnistuminen edellyttää systemaattista, laajaa ja monipuolista headhunting - toiminnan keinovalikoimaa jotta onnistunut lopputulos voidaan taata. Tässä More Than Headhunting-konsepti toimii keskeisenä toimintatapana.

bottom of page