top of page

MEISTÄ

Mikä on

Executive Hunt

Executive Hunt Oy on asiakkaan strateginen ja operatiivinen kumppani. Strateginen kumppanuus tarkoittaa sitä että Executive Hunt toteuttaa koko headhunting -prosessin asiakkaan tarpeen mukaan suunniteltuna. Tässä huomioidaan kunkin asiakkaan erityinen ja uniikki liiketoiminta, strategian sekä tavoitteiden mukainen yksilöllinen tilanne ja tarve.

Headhunting

PALVELUT

Mitä teemme?

Executive Hunt Oy palvelee asiakkaan liiketoiminnan tarpeita erityisesti headhunting -prosessien toteuttamisen avulla. Olemme auttamassa ja sparraamassa asiakasta liiketoiminnan strategisen ja operatiivisen tilanteen ja niihin liittyvien osaamistarpeiden erilaisissa tekijöissä. Autamme asiakasta valintatilanteissa ja päätöksenteossa.

Vaativat asiantuntijatehtävät

Miksi Executive Hunt

Yhteiskuntarakenteen nopeassa muutoksessa tarvitaan kehittyneitä ja uusia palvelumuotoja, ja tässä murroksessa Executive Hunt Oy on selkeästi innovatiivisuuden kärjessä. Hyvistä, sopivista ja halutuista ehdokkaista on kasvava pula, joka näkyy monilla toimialoilla ja monissa eri tehtävissä.

Innovatiivinen

MORE THAN HEADHUNTING-konsepti

Emme ole ”keksineet pyörää ” uudestaan, vaan olemme tunnistaneet headhunting -prosessien epäkohdat
ja epävarmojen tuloksien juurisyyt.

MORE THAN HEADHUNTING -konsepti sisältää ainutlaatuisen asiakaslähtöisen, onnistumisen ratkaisevia painopistealueita painottavan headhunting -toiminnan arkkitehtuurin.

MORE THAN

HEADHUNTING

Executive Hunt Oy
Strateginen headhunting-kumppani
Let's Talk.

Etsitkö korkeatasoista, strategista headhunting -kumppania? Me autamme!

 

Ota yhteyttä, soita tai lähetä viesti.

Executive Hunt arvot ja asiakaslupaukset

VARMUUS

tarkoittaa, että olemalla Executive Hunt Oy:n strateginen kumppani asiakas saa omaan yksilölliseen tilanteeseensa ja tarpeeseensa ratkaisun, joka johtaa yhdessä sovittuun ja haluttuun lopputulokseen.

INNOVATIIVISUUS

tarkoittaa, että olemme auttamassa asiakasta uusilla, moderneilla ja kehittyvillä prosesseilla ja järjestelmillä.

VASTUULLISUUS

tarkoittaa vastuun ottamista asiakasyhteistyön onnistumisesta kaikissa prosessin vaiheissa. Otamme vastuun onnistumisesta ja siitä, että lopputulos on yhdessä sovitun mukainen.


Otamme vastuuta myös toiminnan nykyaikaisuudesta, johon liittyy mm. meidän oman hiilijalanjälkemme pienentäminen.

EDELLÄKÄVIJYYS

tarkoitamme alan muutosten ennakoimista ja niihin reagoimista tilanteen vaatimalla tavalla. Tapamme työskennellä on ketterä ja keskitymme asiakkaan kilpailukyvyn vahvistamiseen pitkällä tähtäimellä.

ESG osana

voittavaa strategiaa

Me uskomme, että ympäristön, yhteiskunnan ja hallinnon (ESG) huomioiminen kaikissa toimissamme ei ole vain oikein, vaan se auttaa myös meitä luomaan korkeampaa lisäarvoa asiakkaillemme, sidosryhmillemme sekä meille Executive Huntin henkilöstölle.

bottom of page